Physics Equipment (Fysikudstyr)Diode Lasers
(Diodelasere)
Fiber Optics
(Fiberoptik)
Light Detectors
(Lysdetektorer)
Optical Insruments
(Optiske instrumenter)
Vernier Probes
(Verniersonder)
Ultraviolet Light
(UV lys, mm.)


Diode Lasers (Diodelasere)
return to menu...

ILLUSTRATION DESCRIPTION (BESKRIVELSE)


GREEN DIODE LASER
ca. 2 mW, incl. storage case and batteries
Mass: 80 gram, Length: 15 cm
Price: EUR 259 (+vat)


GRØN DIODELASER
ca. 2 mW, inkl. æske og batterier
Masse: 80 gram, Længde: 15 cm
Pris: kr. 1950 ex. moms


PLANCK'S CONSTANT APPARATUS
U vs. I data for blue, green, yellow, red and infrared LEDs to find Planck's constant h.
Mass: 175 gram, Length: 195 mm, Width: 120 mm
Requires supply voltage (10 VDC), voltmeter and ammeter
Can be used with Science Workshop
Price: EUR 195 (+vat)


PLANCKS KONSTANT UDSTYR
U vs. I data for blå, grønne, gule, røde og infrarøde dioder for bestemmelse af Plancks konstant h.
Masse: 175 g, længde: 195 mm, bredde: 120 mm
Kræver 9 VDC (batteri medfølger), voltmeter og amperemeter
Kan anvendes sammen med Science Workshop.
Pris: kr. 1487 ex. moms

RED LASER DIODE POINTER
1 mW, Class II laser product, incl. batteries
Mass: 35 gram, Length: 70 mm, Diameter: 14 mm
Price: EUR 12 (+vat)


RØD LASERDIODE PEN
1 mW klasse II laserprodukt, inkl. batterier
Masse: 35 gram, længde: 70 mm, diameter: 14 mm
Pris: kr. 89 ex. momsFiber Optics (Fiberoptik)
return to menu...

ILLUSTRATION DESCRIPTION (BESKRIVELSE)

FIBER OPTICS - BOOK
Included with Fiber Optics project package.
NB: Extra lengths of FO for projects can be supplied.


BOG OM FIBEROPTIK
Denne bog (engelsk) leveres med projektpakken, der også omfatte en grundig dansk vejledning.


LIGHT PIPE DEMONSTRATION
For illustrating the transmission of light in fiber optic cables. Use this with a red or green diode laser.
Mass: 95 gram, Length: 32 cm, Diameter: 12.5 mm, Material: lucite (plexiglas)
Price: EUR 32 (+vat)


LYSLEDER DEMONSTRATION
Til illustration af lystransmission i fiber optiske kabler. Anvendes med rød eller grøn diodelaser.
Masse: 95 gram, længde: 32 cm, diameter: 12,5 mm, materiale: lucite (plexiglas)
Leveres med grundig dansk øvelsesvejledning.
Pris: kr. 239 ex. moms

FIBER OPTIC Transmitter-Receiver Kit


Price: EUR 52 (+vat)


FIBEROPTIK sender-modtager samlesæt


Pris: kr. 389 ex. momsLight Detectors (Lysdetektorer)
return to menu...

ILLUSTRATION DESCRIPTION (BESKRIVELSE)

BROAD BAND DETECTOR


Price: EUR 255 (+vat)


BREDBÅNDSDETEKTOR
Termosøjle detektor med KBr vindue. Måler med flad respons fra ca. 250 nm til 20.000 nm.
Masse: 100 gram inkl. kabel, længde: 100 mm
Leveres inkl. collimator (40 mm - ø4 mm hul) og glasfilter (300-3000 nm) samt to vejledninger: pyrheliometer, sortlegeme udstråling
DIN 5-pol standard stik passer til Science Workshop.
Pris: kr. 1887 ex. moms


UVA DETECTOR

Mass: 100 gram (incl. cable), Length: 100 mm (no collimator)
Price: EUR 255 (+vat)


UVA SONDE
Smalbåndsdetektor i UVA området (ca. 370 nm).
Leveres inkl. collimator (40 mm, apertur ø4 mm).
Masse: 100 gram (incl. kabel), længde: 100 mm (uden collimator)
Pris: kr. 1887 ex. momsSolData PYRANOMETER Type 80SPC
For measuring global solar radiation. Over 1000 in use in all parts of the world.
Mass: 340 gram, Length: 100 mm, Width: 100 mm, Thickness: 28 mm
Provided with 3 meter two lead cable for connection to your equipment and a 1/4" tripod mounting screw and complete User's Guide. Over 1000 are in use in all parts of the world.
Price: EUR 289 (+vat) (rebates available)


SolData PYRANOMETER type 80SPC
Til målinger af global solindstråling. With 3 meter to-leder kabel. Kan monteres på fotostativ. Over 1000 stk. i brug verden over.
Masse: 340 gram, længde: 100 mm, bredde: 100 mm, tykkelse: 28 mm
Leveres inkl. 2 stk. kabelstik og stativmonteringsskrue (1/4" ) og komplet Brugervejledning (dansk).
Pris: kr. 2149 ex. moms (rebates available)


LUX DETECTOR type 100LX
Accurate illumination measurements for a wide range of color temperature sources.
Mass: 170 gram (incl. cable), Diameter: 60 mm, Height: 50 mm
Good cosine response.
Price: EUR 195 (+vat)


LUX SONDE type 100LX
Til nøjagtige målinger af illuminans ved vilkårlige farvetemperaturer.
Masse: 170 gram (inkl. kabel), diameter: 60 mm, højde: 50 mm
God cosinus respons.
Pris: kr. 1487 ex. moms
UVB DETECTOR
Sensitivity in accord with the CIE erythemal response curve. Calibrated directly in MED/hour (minimum erythemal dose per hour).
Mass: 175 gram (incl. cable), Diameter: 60 mm, Height: 50 mm
Price: EUR 445 (+vat)


UVB SONDE
Følsomheden stemmer med CIE kurven for UVB-påvirkningen af huden (ca. 280-315 nm). Instrumentet er kalibreret direkte i MED (minimum erythem dosering) i timen.
Masse: 175 gram (inkl. kabel), diameter: 60 mm, højde: 50 mm
Pris: kr. 3275 ex. moms


DIGITAL DISPLAY MODULES
SolData detectors (thermometers, pyranometers, UVA, UVB and LUX detectors) can be connected to this digital display module. This programmable display can show measurements directly in correct units. It can also be supplied with an optional 0-20 mA current loop output for use with a data logger, etc. A two control relay (on/off) version is also available. E-mail to us with your requirements.
Base price: EUR 195 (+vat)


DIGITAL DISPLAYMODULER
SolData detektorer (termometre, pyranometre, UVA, UVB og LUX sonder) kan sluttes til dette digital displaymodul. Dette programmérbare display kan vise måleresultater direkte med rigtige enheder. Det kan også leveres med en 0-20 mA current loop output til brug med datalogger, mm. En udgave med to stk. tænd/sluk relæer kan også leveres. Send os en e-mail med en beskrivelse af jeres målebehov.
Basispris: kr. 1495 ex. momsPYRHELIOMETER
This instrument consists of a collimator tube with a blackened 60 gram brass detector. The sensor of a digital thermometer is mounted on the detector. By reading the temperature every minute for about 10 minutes with the instrument pointed at the sun, students can find the direct solar irradiance. (This experiment can also be performed using the broad-band thermal detector - see above.)
Mass: 600 grams
Price: EUR 195 (+vat)


PYRHELIOMETER
Dette instrument består af et collimatorrør med 60 g sortmalet messingcylinder, hvorpå sensoren fra et digitaltermometer er monteret. Ved at aflæse temperaturen hvert minut i ca. 10 minutter, mens instrumentet peger mod solen, kan eleverne finde den direkte solare irradians. (Bredbåndssonden kan også anvendes til dette forsøg.) Grundig dansk vejledning medfølger.
Masse: 600 gram
Pris: kr. 1427 ex. momsOptical Instruments (Optiske instrumenter)
return to menu...

ILLUSTRATION DESCRIPTION (BESKRIVELSE)

STUDENT SEXTANT

Price: EUR 65 (+vat)


ELEVSEKSTANT
Leveres med dansk øvelsesvejledning om brugen af en sekstant til navigation.

Pris: kr. 487 ex. moms


PROF. SEXTANT

Price: EUR 210 (+vat)


PROF. SEKSTANT
Leveres med dansk øvelsesvejledning samt en bog om brugen af en sekstant til navigation.

Pris: kr. 1575 ex. moms


TELESCOPE PROJECT

Mass: 100 gram
Price: EUR 14 (3 FOR EUR 39) (+vat)


KIKKERTPROJEKT

Masse: 100 gram
Pris: kr. 105 (3 stk. for 295) ex. moms


NEAR INFRARED FILTER
The filter cuts off optical radiation below about 750 nm. The Laboratory Exercise instructions provided show how to take dramatic NIR photographs of your surroundings. The photograph at the left shows how the NIR from a halogen lamp is transmitted through the filter and detected by a digital camera (which is quite sensitive in the NIR).
Mass: 25 gram
Price: EUR 19 (+vat)


NÆR INFRARØD FILTER
Filtret afskærer optisk stråling under ca. 750 nm. Laboratorieøvelsen, der ledsager leverancen, viser, hvordan man kan tage dramatiske fotofrafier af omgivelserne. Fotografiet t.v. viser NIR fra en halogenlampe. Lyset er transmitteret gennem filtret og spores af et digitalkamera (som er ret følsom i NIR området).
Masse: 25 gram
Pris: kr. 139 ex. moms


OPTICAL FILTERS


Price: depends on type


OPTISKE FILTRE


Pris: afhængig af type


INTERFERENCE FILTERS
Many UV, visible and NIR wavelengths available
Mass: 3 gram, Diameter: 15 mm, Thickness: 7 mm
Price: depends on type


INTERFERENCE FILTERS
Kan fås i mange UV, synlige og nær infrarøde bølgelængder.
Masse: 3 gram, diameter: 15 mm, tykkelse: 7 mm
Pris: afhænger af typenVernier Probes (Vernier sonder)
return to menu...

ILLUSTRATION DESCRIPTION (BESKRIVELSE)

ELECTRONIC BAROMETER

Price: EUR 135 (+vat)

PIN 1 2 3 4 5
Signal -- -- +5 V supply Ground

ELEKTRONISK BAROMETER
Vernier elektronisk barometer (0-2 bar). Leveres med Vernier 5 pol DIN stik. Passer til Pasco Science Workshop. Forsyningsspænding: 5 VDC.

Masse: 90 gram, længde: 70 mm, bredde: 50 mm
Pris: kr. 995 ex. moms


PRESSURE SENSOR

Price: EUR 135 (+vat)


TRYKSENSOR
Vernier elektronisk tryksensor (0-7 bar). Leveres med Vernier 5 pol DIN stik. Passer til Pasco Science Workshop. Forsyningsspænding: 5 VDC.
Leverancen er inkl. sprøjte, ventil og plastrør til Boyle-Mariotte forsøget.
Masse: 90 gram, længde: 70 mm, bredde: 50 mm
Pris: kr. 995 ex. moms


HALL EFFECT PROBE

Price: EUR 167 (+vat)


HALL SONDE
Verniers hallsonde har to følsomhedsområder (3,2 mT/V og 0,16 mT/V). Leveres med Vernier 5 pol DIN stik. Passer til Pasco Science Workshop. Forsyningsspænding: 5 VDC.

Masse: 100 gram, længde: 70 mm, bredde: 50 mm

Pris: kr. 1237 ex. momsUltraviolet Light Sources and Demonstrations
(UV Kilder og Demoforsøg)
return to menu...

ILLUSTRATION DESCRIPTION (BESKRIVELSE)


UVA Light Source
Connect to 220 V AC. Output is bright yet safe for experimentation. The mercury vapor lamp has a broad maximum output at 365 nm making the lamp a good match to the SolData UVA detector.
Mass: 1100 gram, Base: 8 x 8 cm, Height: 19 cm
Price: EUR 106 (+vat)


UVA Lyskilde
Kan forbindes direkte til nettet 220 V AC. Det udsendte UV lys i UVA området er kraftigt dog sikkert til brug i laboratorieøvelser og demonstrationsforsøg. Hg-lampen har et bredt maksimum omkring 365 nm, således at lampen passer fint til SolDatas UVA sonde.
Masse: 1100 gram, Bunden: 8 x 8 cm, Højde: 19 cm
Pris: kr. 790 ex. moms


UVA LAMP SPECTRUM
Here is the spectral irradiance of the UVA lamp. Note the strong, broad emission around 365 nanometers.


UVA LAMPENS SPEKTRUM
Her er UVA lampens spektrale irradians. Bemærk den stærke, bredde top omkring 365 nanometer.


UVA DEMONSTRATION MATERIALS
The demo set includes: ordinary glass plate, ordinary plastic film, UVA absorbing film, fluorescent plate, phosphorescent plate and a Schott UG1 filter (350-400 nm). Supplied in a convenient plastic box.
Mass: 170 g, Box size: 8 x 12 x 3 cm
Price: EUR 62 (+vat)


UVA DEMOSÆT
Demosættet indeholder: en almindelig glasplade, almindelig plastfilm, UVA film, en fluorescerende plade, fosforescerende plade samt en Schott UG1 filter (350-400 nm). Leveres i en bekvem plastæske med grundige danske vejledninger.
Masse: 170 g, Æsken: 8 x 12 x 3 cm
Pris: kr. 457 ex. moms


return to menu...