FV-panel karakteristikmåling

Til udmåling af et FV-moduls spænding-strøm egenskaber (UI karakteristik) får man brug for følgende udstyr: Her er et eksempel på en velegnet belastningsresistor (*):

Denne resistor er på 50 ohm, og den kan klare ca. 5 ampere. Den er således stor nok til klare de max. 4 ampere som en 50 watt FV-modul kan levere, hvis den kortsluttes under klart solskin.

Her er en prøveopstilling til udmåling af karakteristikken. Ved hjælp af pyranometret eller ved iagttagelse venter man til en periode, hvor solindstrålingen er stabil.


Start med en stor resistans - evt. fjern belastningen helt. Hermed falder strømmen til nul, og vi får en måling af Uoc - åbenkredsspændingen. Slut resistoren til, og øg resistansen.

Aflæs sammenhørende værdier af spænding og strømstyrke. Kør forsigtigt forbi "knækket" på grafen, idet strøm og spændingsværdierne ændrer sig hurtigt her. Reducér resistansen yderligere for at få det flade stykke af grafen med.

Til sidst bør man kortslutte resistansen for at få en god måling af Isc - kortslutningsstrømmen. Denne procedure skåner også resistoren for den høje strømstyrke.


(*) Har man ikke en passende belastningsresistor til rådighed på skolen kan den leveres fra:

Danotherm A/S
att: hr. Bo Stær
Næsbyvej 20
DK-2610 Rødover

telefon: 36 73 22 22
telefax: 36 73 22 23